best html website creator software

MEDEDELINGEN

   Keuzevraag voor alle leden afd. AmsterdamBeste leden van de AVOM, afdeling Amsterdam 


Het bestuur buigt zich weer over een te organiseren evenement in 2024, waarbij wij op voldoende 

belangstelling kunnen rekenen. Sinds corona is de deelname aan evenementen sterk afgenomen en 

hebben we vorig jaar, vanwege de geringe belangstelling, de barbecue zelfs moeten annuleren. 

Wij vragen ons daarom af of er nog wel behoefte bestaat voor een bezoek aan het een of ander en zo 

ja, waar de voorkeur van onze leden dan naar uitgaat. 

Om antwoorden te krijgen op deze vragen willen wij de volgende vragen aan u voorleggen. 


1. Als u naar onderstaande evenementen kijkt zou u dan aan een of meerdere evenementen 

deel willen nemen? 


a. Varen naar Pampus met rondleiding en lunch 

b. Museum Engelandvaarders Noordwijk met rondleiding gids (max 25); 

c. Bezoek en rondleiding Fort eiland (inclusief lunch en/of borrel met bittergarnituur); 

d. Bezoek en rondleiding Heinekenbrouwerij (Zoeterwoude of Amsterdam); 

e. Bezoek aan Nationaal Militair Museum Soesterberg; 

f. Verzetsmuseum Amsterdam; 

g. Keukenhof Lisse; 

h. Barbecue. 


2. Zo ja, welk evenement heeft uw absolute voorkeur? en welke evenementen daarna? 


3. Kent u een ander evenement waarvan u denkt dat dit leuk zou zijn voor de afdeling 

Amsterdam? 


Wij denken aan de organisatie van een evenement medio mei en zien uw antwoorden daarom graag 

zo spoedig mogelijk tegemoet op moeka@quicknet.nl of telefoon 0649641490. 

Wij hopen véél reacties te mogen ontvangen. 

Wim de Weerdt 

Secretaris